Skip to Content

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA ZA FACEBOOK FAN GRUPE

Status July 24, 2020

1 Uvod

Drago nam je što ste zainteresirani za našu Facebook Fan grupu i našu tvrtku. Zaštita vaših osobnih podataka za nas je od velikog značaja. Poštujemo zakonske odredbe o zaštiti po-dataka i sigurnosti podataka.

Stoga se moramo pridržavati Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka I drugih primjenjivih propisa.

Ispod ćete pronaći podatke koji se tiču osobnih podataka koje prikupljamo prilikom pružanja ove usluge i kako postupamo s tim podacima. 

2 Odgovorna osoba / Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb („mi“ ili „Henkel“) odgovorna je osoba za obradu podataka potrebnu za pružanje usluge, a kako je to opisano u ovoj izjavi o zaštiti po-dataka. Navedeno se ne odnosi na obradu podataka u vezi s tzv. „Uvidom u web lokaciju“, za koje odgovornost dijelimo s Facebook Ireland Limited („Facebook“).

Molimo da imate na umu da uporaba naše Fan grupe dovodi do daljnje obrade vaših osobnih podataka od strane Facebooka, što nije ograničeno  na opciju "Uvid u web lokaciju". U onoj mjeri (posebno u pogledu tehničke mogućnosti korištenja ove stranice), referiramo se na izjavu o zaštiti podataka Facebooka pod https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ako je naša Fanpage povezana s drugim web stranicama ili mrežnim sadržajem, primjenjuju se stanja zaštite podataka tih usluga.

Sa svim pitanjima vezanima uz uz zaštitu osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila: henkel.croatia@henkel.com ili na adresu: Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Zaštita osobnih podataka“. Općenita obrada podataka

2.1 Komunikacija s nama / Upravljanje zajednicom
Redovito primamo privatne poruke sa sadržajem kojim nam se izravno obraćate. Ako nas, na primjer, kontaktirate privatnom porukom da biste postavili pitanje o proizvodu koji smo pred-stavili na našoj Fan grupi, upotrijebit ćemo vaše ime, eventualno vaše korisničko ime i daljnje podatke koje ste pružili da bismo odgovorili na vaš upit.
Obrada se temelji na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor na vaš upit (npr. Članak 6. stavak 1.b) GDPR) ili zbog našeg legitimnog interesa kako bismo vam pružili tražene informacija (članak 6. stavak 1. f) GDPR).
Nakon što odgovorimo na vaš upit, brišemo vaš upit i sve podatke u roku od jedne godine od kraja kalendarske godine u kojoj je na vaš upit odgovoreno.
Uz to, prikupljamo komentare i druge sadržaje koji su objavljeni na Henkelovoj Fan stranici i u drugim javnim prostorima Facebooka, koji se izravno odnose na nas ili se odnose na nas na drugi način (npr. sadržajem u kojem se navodi Henkelov proizvod), kako bismo bili u mo-gućnosti reagirati na predmetni sadržaj. U skladu s tim možemo reagirati, ovisno o vrsti sadrža-ja. Na primjer, možemo obratiti se autoru kako bismo pomogli u korištenju naših proizvoda ili razmotrili povratne informacije i  komentare pri poboljšanju naših proizvoda. Također, izrađuje-mo izvještaje o učinku određenog sadržaja, uključujući njegove lajkove i radnje s njim, kako bismo stekli uvid i poboljšali naše odnose s javnošću.
Obrada ovih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osob-nih podataka jer predstavlja naš legitimni interes da pravilno reagiramo na javnu komunikaciju koja se odnosi na nas (članak 6. stavak 1. f (GDPR)). Sadržaj koji ste objavili u našoj Fan grupi ili u drugim javnim prostorima Facebooka možete izbrisati na isti način kao i bilo koji svoj doprinos na platformi. Također, zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme brišemo starije komentare s naše Fan stranice. Ako želite u bilo kojem tre-nutku želite izbrisati sadržaj s naše Fan stranice, pošaljite nam e-mail na gornju adresu.

2.2 Zajednica-funkcionalnosti
Možete birati između različitih funkcija koje nudimo na našoj Fan stranici za interakciju s drugim korisnicima, poput postavljanja komentara na zidu, ostavljanja komentara, lajkanja ili dijeljenja posta.
Želimo napomenuti da je ovaj dio javan i zbog toga sve informacije koje objavite ili dostavite za registraciju mogu vidjeti i drugi. Ne možemo kontrolirati na koji način drugi korisnici Fan grupe obradjuju te informacije. Posebno ne možemo spriječiti druge da vam šalju poruke.
Svi podaci koje dajete za potrebe funkcionalnosti obrađujemo kako bismo osigurali pravilan rad tih funkcionalnosti. Bez ovih podataka ne možemo vam ponuditi korištenje funkcionalnosti. Obrada ovih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osob-nih podataka u mjeri u kojoj je to potrebno za korištenje naših usluga ili izvršenje ugovora (npr. čl. 6. st. 1 b) GDPR) ili zato što predstavlja legitimni interes da korištenje određenih funkcional-nosti učinimo što je moguće jednostavnijim i učinkovitijim (članak 6. stavak 1. f) GDPR).

2.3 Promatranje sektora
Promatramo publikacije vezane za poslovne sektore u kojima smo aktivni (nazivom Beauty Care, Adhesive Technologies i Laundry and Home Care). Da bismo to učinili, prikupljamo sadržaj objavljen u javnim prostorima društvenih mreža vezanim uz ove poslovne sektore (npr. sadržaj u kojem se razgovara ili prikazuje kozmetički proizvod ili razgovor na temu pranja ru-blja).
Sadržaj u vezi s poslovnim sektorima bit će pohranjen i ocjenjivan kako bi se dobio uvid u javnu raspravu o tim poslovnim sektorima. Koristit ćemo stečene uvide kako bismo poboljšali vlastitu javnu komunikaciju i uskladili je s javnom raspravom. Obrada ovih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osobnih podataka jer predstavlja naš legitiman interes da  poboljšamo naše javne komunikacije njihovim uskladjivanjem s javnom raspravom (članak 6. stavak 1. f) GDPR). 
Sadržaj vezan uz spomenute poslovne sektore prikupljen u javnim prostorima Facebooka može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite bilo kada izbrisati sadržaj, pošaljite nam e-mail na gornju adresu.

2.4 Nagradni natječaji i ostala natjecanja
S vremena na vrijeme objavljujemo nagradne natječaje i druga natjecanja putem naše društvene mreže. Ako želite sudjelovati, tražit ćemo od vas da navedete identifikacijske i kontakt podatke (npr. ime, datum rođenja, adresu, e-mail adresu itd.; daljnje informacije mogu biti potrebne za natjecanje, poput odgovora na kviz, fotografije ili rezultat internetske igre). Te podatke koristi-mo za pravilnu provedbu nagradnog natječaja ili igre, a po potrebi i za pravnu obranu ili za ot-krivanje zlouporabe.Dodatne detalje pronaći ćete u uvjetima sudjelovanja za svaki nagradni natječaj / natjecanje. Ako ste nam dali svoj pristanak tijekom sudjelovanja u nagradnim natječajima / natjecanju, vaše podatke koristimo u svrhe navedene u izjavi o pristanku.
Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osobnih podataka ako je potrebno pravilno provesti nagradni natječaj / natjecanje (npr. Članak 6. stavak 1.b) GDPR) jer ste nam dali svoj pristanak (čl. 6. stavak 1. a) GDPR) ili radi našeg legitimnog interesa za sprječavanje prijevara ili zaštitu učinkovite pravne zaštite (članak 6. stavak 1. f) GDPR). The Trajanje pohrane podataka bit će uključeno u odgovarajuću izjavu o zaštiti podataka za svaki pojedini nagradni natječaj / natjecanje.

2.5 Pozivnice za događanja
S vremena na vrijeme objavljujemo događaje u našoj Fan grupi, koji mogu zahtijevati registra-ciju. Ako se registrirate za neki od naših događaja, obrađujemo osobne podatke koje ste dostavili prilikom registracije, kao što su vaše ime, adresa, detalji kontakta i komunikacije (tele-fonski broj i e-mail adresa), kao i daljnje informacije potrebne za događaj (npr. kreiranje popisa gostiju, akreditacija, kontrola ulaza, planiranje i ugostiteljstvo) i / ili informacije potrebne za slan-je pozivnice i informacija za određeni događaj. Nadalje, možemo upotrijebiti vaše podatke za otkrivanje zlouporabe i za našu pravnu obranu.
Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam omogućuju obradu osobnih podataka ako je to potrebno za registraciju i sudjelovanje na događaju (članak 6. stavak 1.b) GDPR) ili zato što imamo legitiman interes da spriječimo prijevaru ili za osiguranje djelotvorne pravne obrane (članak 6. stavak 1. f) GDPR).

2.6 Chatbot
Možemo uključiti tzv. chatbot u našoj Fan grupi. Možete koristiti chatbot bez razmjene osobnih podataka. U slučaju da tijekom korištenja chatbota unesete osobne podatke u tekstni okvir, vaše podatke upotrijebit ćemo samo za odgovor na vaše pitanje. Ako vaše pitanje spremimo za interni postupak pregleda, prethodno ćemo izbrisati vaše osobne podatke.Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama koje opravdavaju obradu osobnih po-dataka koja je potrebna kako bi se odgovorilo na vaše pitanje (članak 6. stavak 1.b) GDPR) ili zato što imamo legitiman interes da spriječimo prijevaru ili zaštitimo učinkovitu pravnu obranu (članak 6. stavak 1. f GDPR).
Ako niste pristali na dulje vrijeme pohrane, npr. unutar našeg upravljanja odnosima s kupcima, pohranjivat ćemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje gore spome-nutih ciljeva ili onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili zakonsku obvezu čuvanja podataka.

2.7 Analiza uporabe / Uvid u web lokaciju
U zajedničkoj odgovornosti s Facebookom analiziramo kako upotrebljavate našu Fan grupu (‘Insights’)
Podaci koje zahtijeva GDPR i odnose se na obradu podataka za ”Uvid u web lokaciju” mogu se naći na Facebook stranici; Facebook izjava o zaštiti podataka može se pronaći na https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Facebook će vam dostaviti relevantne detalje o ugovoru između Facebooka i Henkela koji se odnose na obradu podataka odnosno zajedničku kontrolu prema čl. 26 GDPR; u ovom trenutku te informacije ćete pronaći klikom na ovu vezu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
U kontekstu ‘Uvida u web lokaciju’ dobivat ćemo samo anonimne statistike - stoga nemamo pristup osobnim podacima koje obrađuje Facebook.

3 Prijenos osobnih podataka

Otkrivanje vaših osobnih podataka događa se u sljedećim slučajevima:

  • Osobni će se podaci objaviti tijelima za kazneno gonjenje i, ako je potrebno, oštećenim trećim stranama ako je to potrebno da se istraži nezakonito korišten-je ili zloupotrebu korištenja naših usluga. Međutim, to se događa samo ako postoje određene indikacije za nezakonitu upotrebu ili zlouporabu. Objavljivanje se također može dogoditi ako služi za provođenje uvjeta korištenja naših us-luga ili drugih sporazuma ili, ako je potrebno, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Naš legitimni interes za obradu je zaštita ispravnog funkcioniranja naše društvene medijske prisutnosti i postavljanje, izvršavanje ili obrana pravnih zahtjeva, ovisno o slučaju. Od nas se također traži da pružimo informacije određenim državnim tijelima. To su tijela za kazneno gonjenje, javna tijela koja procesuiraju prekršaje , porezna tijela i eventualna druga nadležna tijela. Naš legitimni interes za obradu je spriječiti zlouporabu, procesuirati kaz-nena djela i postaviti, izvršavati ili braniti pravne zahtjeve, ovisno o slučaju (npr. Članak 6. stavak 1. f) GDPR).
  • Za ispunjenje naših usluga moramo se osloniti na tvrtke trećih strana i vanjske davatelje usluga prema ugovornim odnosima („izvršitelj obrade“). Kategorije takvih izvršitelja obrade mogu biti agencije, pružatelji usluga isporuke i dostave, pružatelji IT usluga.U takvim se situacijama informacije objavljuju tim tvrtkama ili pojedinim oso-bama kako bi se omogućila daljnja obrada. Pažljivo biramo ove vanjske da-vatelje usluga i redovito ih ispitujemo kako bismo bili sigurni da je vaša privatnost zaštićena. Izvršiteljima obrade je dopušteno koristiti podatke samo u svrhe koje mi odredimo. Oni su također obvezni, prema ugovorima koje su s nama sklopili, postupati s vašim podacima isključivo u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka kao i europskim i hrvatskim zakonima o zaštiti podataka.U okviru prethodno opisanih potencijalnih prijenosa može se dogoditi da treća strana, prema uputama, obrađuje podatke u državama izvan EU-a („treće zem-lje“).
  • Svako otkrivanje podataka stranci izvan EU-a vrši se u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. U mjeri u kojoj EU-komisija nije proglasila da treća zemlja osigurava odgovarajuću razinu zaštite podataka, pružit ćemo dovoljna jamstva za uspostavu odgovarajuće zaštite vaših podataka. U tu svrhu se može zaključiti ugovor s obrađivačem koji sadrži standardne EU ugovorne klauzule (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
  • Tijekom daljnjeg razvoja našeg poslovanja, moguće je da će se struktura Hen-kela promijeniti, primjerice promjenom pravnog oblika, osnivanjem, kupnjom ili prodajom podružnica, podjelom društva ili dijelova društva. U slučaju takvih transakcija, informacije o klijentima prenose se zajedno s dijelom posla koji se prenosi. Do te mjere osiguravamo da se svako otkrivanje osobnih podataka trećim osobama vrši u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka i važećim za-konima o zaštiti podataka. Takav prijenos osobnih podataka može biti oprav-dan legitimnim interesom za prilagodbu strukture naše tvrtke gospodarskim i pravnim okolnostima ako je to potrebno (članak 6. stavak 1. f) GDPR).
     

4 Vaša prava kao ispitanika

Kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku dobiti informacije o podacima pohranjenim o vama. Nadalje, imate pravo na ispravak,  pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade kao i potencijalno pravo na prenosivost podataka. Uz to, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

PORED TOGA, MOŽETE PRIJAVITI OBRADU PODATAKA IZ RAZLOGA KOJI DOLAZE IZ VAŠE SPECIFILNE SITUACIJE; AKO OBRADA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TEMELJI NA ČL. 6 ST. 1 TOČ. E ILI TOČ. F GDPR.

Ako ste dali svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka, možete ih povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.Što se tiče obrade osobnih podataka putem ‘Uvida u web lokaciju’, Facebook djeluje kao zajednička kontakt točka i obrađuje sve prijave koje se tiču ostvarivanja gore navedenih prava.

5 Promjena ove izjave o zaštiti podataka

Verzija ove izjave o zaštiti podataka je iz srpnja 2020. godine.

Razvoj naše prisutnosti na Fan grupi može imati utjecaja na način na koji obrađujemo osobne podatke. Zadržavamo pravo prilagodbe ove izjave o zaštiti podataka u skladu s važećim za-konima o zaštiti podataka. Zbog toga preporučujemo da povremeno posjetite našu Fan grupu kako biste ostali informirani o mogućim ažuriranjima naše izjave o zaštiti podataka.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NAMA