Skip to Content

SALON FINDER – IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

1. Općenito

Henkel Croatia d.o.o. , dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja vam kao ispitaniku pripadaju. 

Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo.

Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na internetskim stranicama društva Henkel.

2. Prikupljanje, uporaba i obrada osobnih podataka

Naziv odgovornog subjekta: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa odgovornog subjekta: Budmanijeva 1, Zagreb, Hrvatska

Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo na temelju drugih zakonskih obveza ili dopuštenja ili u slučaju da dotični korisnik društvu Henkel da privolu. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe:

Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu upotrijebljenog preglednika, kao i datum i vrijeme uporabe.

Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe.

Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove.

Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe.

Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na temelju (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima pretežni zakoniti interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekornog rada internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.

3. Daljnja obrada osobnih podataka

Henkel može obraditi vaše sljedeće podatke u svrhu promoviranja vašeg salona na aplikaciji Authentic Beauty Concept Salon Finder na odgovarajućoj internetskoj stranici za vašu zemlju robne marke Authentic Beauty Concept:

 • naziv salona
 • adresa
 • telefonski broj
 • adrese e-pošte
 • radno vrijeme
 • URL internetske stranice
 • poveznica na profil salona na društvenim mrežama
 • ponuđene usluge
 • poveznica na platformu za rezervacije, ako se upotrebljava 

Henkel će pohraniti podatke 12 mjeseci nakon vaše posljednje narudžbe ili koliko je potrebno u slučaju primjene bilo koje obaveze zadržavanja propisane zakonom.

4. Prava koja vam kao ispitaniku pripadaju / Službenik za zaštitu podataka

U bilo kojem trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, ako su ispunjeni određeni zahtjevi, možete ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na ispravak
 • pravo na brisanje
 • pravo na ograničavanje obrade
 • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
 • pravo na prenosivost (od 25. svibnja 2018.)
   

Pravo na prigovor

U slučaju postupaka obrade koji uključuju vaše osobne podatke, a koji se provode na temelju zakonitog interesa društva Henkel, u svakom trenutku imate pravo na prigovor protiv takve obrade svojih osobnih podataka zbog vaše specifične situacije. Henkel od obrade podataka neće odustati jedino u slučaju kada može dokazati da postoje važni razlozi za obradu koji zahtijevaju zaštitu i nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako ta obrada služi za potvrđivanje i ostvarivanje pravnih zahtjeva te za zaštitu od istih.

U tim slučajevima kliknite na „Obriši podatke“ u e-poruci potvrde od aplikacije Salon Finder ili ako imate druga pitanja ili želje povezane s vašim osobnim podacima, pošaljite e-poruku ili pismo našem ovlašteniku za zaštitu podataka: gđi. Anita Pejić Ilišević, Budmanijeva 1, Zagreb, Hrvatska (e-adresa: anita.pejic.ilisevic@henkel.com).

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NAMA